Счетоводство

Пълен пакет от фирмено счетоводство:

 • Фирмено счетоводство
 • Финансови отчети

 • Представителство пред държавни институции

 • Дигитализация/Онлайн счетоводство

Данъци

Специализация в данъци и данъчен процес:

 • Оптимизиране на разходи и намаляване на данъчната тежест
 • Представителство и кореспонденция пред данъчни институции

 • Изготвяне на писмени обяснения и документи при проверки и ревизии

 • Съответствие с нормативната уредба

Право

Ориентирани към данъчно и търговско право:

 • Регистрация на търговски дружества
 • Регистрация на свободни професии

 • Изготвяне на договори

 • Промяна на обстоятелства в търговския регистър

Труд и работна заплата

Управление на процесите, свързани с възнагражденията и осигуровките на вашите служители:

 • Трудови и граждански договори

 • Заплати и осигуровки

 • Отпуски и болнични

 • Изготвяне на служебни бележки и удостоверения

Консултации

Индивудуални консултации по конкретни казуси:

 • Счетоводни

 • Данъчни

 • Трудови и осигурителни

 • Юридически

Администрация

Администриране на документи спрямо естеството на вашия бизнес:

 • Онлайн банкиране

 • Подаване на документи към институции

 • ИНТРАСТАТ и справки към БНБ

 • Изготвяне на документи във връзка с кредитни институции

Имате нужда от специално решение?

Ако имате въпроси или желаете да си уговорите час за консултация, не се колебайте да се свържете с нас. Очакваме с нетърпение да работим с вас.

Как може да помогнем?