Ако сте собственик на бизнес или любопитен потребител в България, разбирането на ДДС ставките е от решаващо значение за ефективното управление на вашите финанси и вземането на информирани решения за покупка. Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е данък върху потреблението, добавен към стойността на стоките и услугите на всеки етап от производството или разпространението. В България ставките на ДДС са структурирани така, че да насърчават икономическия растеж, да подкрепят определени индустрии и да предлагат облекчения за определени стоки и услуги. Нека се потопим в подробностите на българската ДДС система, за да ви помогнем да се ориентирате в света на данъчното облагане.

 1. Стандартна ставка: 20%

В основата на българската ДДС система е стандартната ставка от 20%. Тази ставка е приложима за повечето облагаеми доставки в страната, независимо дали са местно производство или внос. Важно е да се отбележи, че тази ставка формира основата за изчисляване на ДДС за различни транзакции, освен ако те изрично не подлежат на намалени или нулеви данъчни ставки.

 1. Намалена ставка: 9%

България въвежда намалена ставка на ДДС от 9% за определени стоки и услуги. Тази ставка служи за множество цели, от насърчаване на туризма до подкрепа на семейства с малки деца. Забележителните категории с намалена ставка включват:

 • Услуги за настаняване: Хотели, ваканционни квартири и къмпинги под наем попадат в тази категория.
 • Материали за четене: физически и електронни книги, списания и вестници за образователни и развлекателни цели се ползват с намалена ставка.
 • Основни стоки за бебета и деца: Консумативи като бебешка храна, памперси и хигиенни артикули подлежат на ставка от 9%.
 • Важно е, че до 31 декември 2023 г. намалената ставка от 9% важи и за допълнителни услуги и стоки като ресторантьорски и кетъринг услуги, храна за вкъщи, общи туристически услуги, услуги, свързани със спортни съоръжения.
 1. Нулева ставка: 0%

Българската нулева данъчна ставка е предимство за определени транзакции, особено тези, свързани с международна търговия и услуги. Нулевата ставка се прилага за:

 • Доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз
 • Международен транспорт на пътници
 • Международен транспорт на стоки
 • Доставка, свързана с международен транспорт
 • Доставка, свързана с международния стоков трафик
 • Доставка по обработка на стоки
 • Доставка на злато за централни банки
 • Доставка, свързана с безмитна търговия
 • Доставка с получател лице, управляващо електронен интерфейс
 • Доставка на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници
 • Доставка на свързани с внос услуги
 • Облагаеми с нулева ставка на данъка са вътреобщностните доставки
 • Нулева ставка при доставка на обща туристическа услуга
 • Доставка на стоки по специалния ред на облагане на маржа с нулева ставка
 • Важно е, че до 31 декември 2023 г. доставка на хляб и брашно е с нулева ставка.

Не забравяйте, че тези ставки на ДДС подлежат на промяна и е разумно да се консултирате с официални източници или данъчни специалисти и професионални счетоводители , за да сте сигурни, че сте в течение с най-новата информация.

Ние от Монес имаме отговорността да следим всички промени и да отразяваме всичко, което е важно за клиентите ни и бизнеса.

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас