1. Условия за ползване на данъчни облекчения за деца за 2022 г. имат родители, които :
  • нямат неплатени публични задължения ( вкл. и местни данъци и такси )
  • През 2022 г. им е удържан данък общ доход
  • Родители, които цялата 2022 г. са били по майчинство нямат право на данъчно облекчение, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем.
  1. Данъните облекчения за деца могат да се ползват по два начина:
  • Чрез работодателя си по основно трудово правоотношение на физически лица , при годишно данъчно облагане  на доходите от трудови правоотношения. Родителите трябва да представят декларация пред работодателя си от 30. 11. 2022 г. до 31.12.2022 г.
  • Чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от 10. 01. 2023- до 02. 05. 2023.
Брой Деца Данъчна основа (Намаляване на облагаемия доход) Максимален размер на данъчното облекчение

(сума, която ще получат родителите)

1 6 000 лв. до 600 лв.
2 12 000 лв. до 1 200 лв.
3 18 000 лв. до 1 800 лв.

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас