В сила от 1 август 2023 г., са налице значителни регулаторни промени, засягащи осигуряването в България.

  1. Минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и лицата, регистрирани като земеделски производители или тютюнопроизводители, се повишава от 710 лв. на 780 лв., считано от 1 август 2023 г.
  2. Минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 януари 31 юли 2023 г. съгласно Приложение №1 (чл. 9, т. 1, б. „а“) и за периода от 1 август до 31 декември 2023 г. съгласно Приложение №1А от ЗБДОО (чл. 9, т. 2, б. „а“). Следва да се отбележи, че от 1 януари 2023 г. минималната месечна работна заплата е в размер на 780 лв.
  3. Лицата, попадащи в обхвата на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, подлежат на нов здравноосигурителен план. Тези лица са длъжни да правят вноски въз основа на осигурителен доход не по-малко от половината от минималния размер на осигурителния доход, определен за самоосигуряващите се лица от ЗБДОО за 2023 г. По-конкретно за периода от 1 август до 31 декември 2023 г. минималният осигурителен доход е 390 лв. Следователно здравноосигурителната вноска за този период не трябва да бъде по-малко от 31,20 лв. на месец. Здравните вноски, които следва да плащат безработните лица е в размер на 31,20 лв. на месец от 01.08.2023г.
  4. Максимален месечен размер на осигурителния доход за периода от 1 януари до 31 декември 2023 г. – 3400 лв.
  5. Дневните размери на обезщетението за безработица за 2023 г.:

– минимален размер на обезщетението за безработица е 18 лв. на ден;

– максимален размер на обезщетението за безработица е 85,71лв. на ден.

6. Размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално                    осигуряване и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по чл. 53ж от същия кодекс за                       2023 г. се увеличава от 710 лв. на 780 лв.

Бъдете информирани, поддържайте съответствие и допринасяйте за финансовото си сигурно бъдеще!

 

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас