Започвате ново начинание? Поздравления за първата стъпка! Докато тръгвате на това вълнуващо пътешествие, ние осъзнаваме безбройните въпроси, които възникват около бюджетирането, регистирането на бизнеса, данъчните и осигурителни задължения, счетоводното отразяване и финансовите отчети.📈🏢 Нашите професионални услуги са пригодени да предоставят надеждна помощ за стартиращи фирми като вашето, гарантирайки ви да вземате добре информирани решения от самото начало. Ето как можем да ви насочим:

Интелигентно бюджетиране за успех на стартиращ бизнес: Бюджетирането е критичен аспект от стартирането на стартиращ бизнес. Нашият опит във финансовото планиране ще ви помогне в разумното разпределение на ресурсите, подготвяйки основата за устойчив растеж.

Рaционализиране на процеса на регистрация: Независимо дали създавате компания или започвате като свободна практика (freelancing), ние предлагаме оптималната и изгодна форма за осъществяване на бизнес модела, освобождавайки ви да се съсредоточите върху самото изграждането на вашия бизнес.

Упътване в данъчни и правни сложности: Данъчните закони могат да бъдат сложни, особено за стартиращи фирми. Нашите опитни професионалисти опростяват тези сложности, като гарантират, че вашият бизнес започва правилно по отношение на съответствието.

Разбиране на осигурителните изисквания: Осигуряването е  материя с много особености, която често обърква предприемачите. Ние ви помагаме да разберете основното покритие, от което се нуждаете, за да защитите ефективно вашето стартиране.

Счетоводство: И не на последно място счетоводното отчитане на стопанските операции във Вашия бизнес. Ние спазваме всички счетоводни стандарти и изисквания, за законосъобразно отчитане и представяне на точни финансови отчети.

Впуснете се в начинанието си с увереност, въоръжени с нашата цялостна счетоводна поддръжка. 🧮 Нека работим заедно, за да създадем здрава основа за Вашия бизнес. Нуждаете се от насоки, за да направите правилния избор? Свържете се с нас ! 📞📬

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас