С последните изменения на законодателството, които са обнародвани в ДВ от 22.12.2023 г. , които влизат в сила от 01.01.2024 г. се направиха следните промени свързани с осигурителни вноски:

  • Минималната работна заплата за 2024 г. се промени от 780 лв. на 933 лв.
  • Минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, вкл. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите) е в размер на 933 г.
  • Максималният месечен осигурителен доход е 3 750 лв.
  • Променя се броят на началните дни от временна неработоспособност, за които осигурителят изплаща възнаграждение на осигуреното лице от 3 дни на 2 дни., това води до обезщетение от ДОО, което да се изплаща от третия ден на временната работоспособност, а не както до сега от четвъртият ден.
  • Месечният осигурителен доход на лицата, които се осигуряват изцяло за своя сметка- това са лицата, които не са осигурени на някое друго основание посочени в закона ( безработните лица) е в размер не по-малко от 466,50 лв. Това означава, че вноската им за задължително здравно осигуряване ще бъде в размер на 37,32 лв. на месец.

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас