1. Удължава се срокът за прилагане на :
  • 0 % ставка на данъка за доставките на хляб и брашно до 30.06.2024 г.
  • 9% ставка за ресторантьорските услуги до 31.12.2024 г.
  • 9% ставка за спортни съоръжения до 30.06.2024 г.
  1. Корекция на ползван данъчен кредит не следва да се прави при бракуване на стоки, които впоследствие :
  • са станали обект на доставка като отпадъци или
  • са били унищожени и това е надлежно доказано
  1. Има възможност за отсрочено плащане на ДДС при внос на стоки на митницата за определен период от време. За да се възползват лицата от това, трябва да имат разрешение за отсрочено плащане на вноски мита издадено от митническите органи в България.
  2. Лице, което е длъжно не декларира или невярно декларира данни по чл.123, ал.10 ( деклариране на тримесечие на общата сума на налични парични средства в касите; вземания от собственици физически лица; работници и служители; лица наети по договор за управление; подотчетни лица надхвърлящи 50 000 лв. )  или не ги декларира в предвидените срокове се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 4000 лв. При повторно нарушение глобата и имуществената санкция е в размер от 2000 до 10 000 лв.
  3. Прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се увеличава от 100 000 лв на 166 00 0лв. от 01.2025 г.

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас