Готови ли сте да превърнете бизнес мечтата си в реалност като регистрирате Вашата фирма- еднолично дружество с ограничена отговорност ( ЕООД) ? Ние сме тук, за да ви преведем безпроблемно през процеса, като гарантираме бърза и коректна регистрация. В Монес ООД сме се специализирали в опростяването на сложната процедура по регистрация на ЕООД, което Ви позволява да се съсредоточите върху това, което наистина има значение – развитието на Вашия бизнес. В настоящата статия ще разясним точно тези въпроси:

 • За регистриране на ЕООД ще трябва да осигурите следната информация:
 • Предмет на дейност– подробно описание на дейността/дейностите, които ще се извършват.
 • Име на фирмата – Проверява се в Търговския регистър дали е свободно името.
 • Собственик и управител – необходими са лични данни- три имена, ЕГН, номер, дата и място на издаване на лична карта, постоянен адрес
 • Размер на капитала на фирмата– минималният капитал е 2 лева, който е регламентиран в Търговския регистър. Няма граница на максимален размер на капитала.
 • Седалище и адрес на управление– може да съответства с адреса по лична карта на собственика, може да бъде адреса, където ще се извършва дейността.
 • Какви са необходимите документи за регистрация на ЕООД?

За вписване на дружеството в Търговския регистър са необходими следните документи:

 1. Заявление по образец А4- по образец на Агенция по вписванията
 2. Учредителен акт
 3. Учредителен акт със заличени данни
 4. Учредителен протокол на ЕООД
 5. Декларация за обстоятелствата по чл. 142 от Търговския закон – за забрана от конкурентна дейност
 6. Декларация по чл. 141, ал.3 от Търговския закон за съгласие за управител и образец от подпис – подписът се полага пред нотариус, които го заверява нотариално.
 7. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър- за истинност на обявените обстоятелства.
 8. Декларация по чл. 141, ал.8 от Търговския закон
 9. Документ от банката за внесен капитал – открива се набирателна банкова сметка, в която се внася капитала.
 10. Документ за платена държавна такса към Агенция по вписванията – може да се плати по банков път или на място в Агенцията. Размерът на таксата е 110 лв.
 11. В зависимост от дейността на регистрираното ЕООД, регистрацията може да изисква прилагането на разрешение или лиценз.
 12. Ако при избора на име, сте решили да запазите търговската фирма (име) в ТР, за това се заплаща такса и се подава заявление.

Свържете се с Монес ООД , за да направите първата стъпка към превръщането на вашите бизнес мечти в реалност. Ние сме тук, за да опростим процеса, за да можете да се концентрирате върху това, което наистина има значение – растежа и успеха на вашата фирма.

Запишете се за нашия бюлетин.

Може да откажете по всяко време.

Получете персонална консултация.

Обаде се на +359 883 34 60 67 или на

+359 878 31 7271

Свържете се нас